Pravidla soutěže 100 let=100% sleva

Pravidla soutěže – 100 let = 100 %!

 

 • 1 Všeobecné podmínky

 

 1. Pořadatelem soutěže je společnost Investino s.r.o., se sídlem Polní 83, Mírovice, PSČ: 250 63, IČ 04064321 (dále jen “pořadatel)”.
 2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
 3. Soutěž probíhá na fanpage MOODA.cz Czech Republic na adrese https://www.facebook.com/MOODA.cz/.

 

 • 2 Podmínky účasti v soutěži a její trváni

 

 1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České Republiky nebo Slovenské Republiky, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
 2. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno, příjmení, e-mail, telefon, u výherců též adresa) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní.
 3. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže.
 4. Soutěž probíhá v období od 28. 10. 2018 od 9:30 do 28. 10. 2018 do 23:59 (poslední fotka, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději v 23:59:59). Vítěze zveřejníme do 48 h od ukončení soutěže.

 

 • 3 Pravidla soutěže

 

 1. Soutěžící se do soutěže zapojí vložením odkazu do komentáře pod soutěžní post s vysvětlením, proč chce zrovna tento produkt.
 2. Organizátor kontroluje správnost vložených odkazů dle podmínek soutěže. Pokud komentář nesplňuje pravidla uvedená v těchto podmínkách, má organizátor právo na jeho odstranění ze soutěže případně smazání.
 3. Po ukončení soutěže vybere organizátor 1 vítěze.
 4. Výherce bude vybrán na základě nápaditosti, kreativity a odůvodnění odkazu v komentáři.
 5. Každý soutěžící může vložit po dobu konání soutěže pouze 1 komentář s odkazem a odůvodněním.
 6. Soutěží se o tyto ceny:

            1x sleva 100% na uvedený produkt v komentáři výherce

 1. Ceny nelze vyměnit za hotovost ani jiné hmotné statky. Sleva platí pouze na produkt uveden v odkazu v komentáři.
 2. Vítěz musí kontaktovat organizátora mailem nebo zprávou přes messenger a zaslat informace nutné pro odeslání výhry (jméno, příjmení, email, telefon, adresu doručení)
 3. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 7 dní od ukončení soutěže, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
 4. Cena bude odeslána vítězům na náklady organizátora.
 5. Organizátor nenese odpovědnost za nemožnost kontaktovat výherce a neodeslání výhry z důvodu nesplnění podmínek výherce uvedených výše.
 6. Na výhru nevzniká právní nárok.

 

 • 4 Vyloučení ze soutěže a autorské právo

 

 1. V případě porušení pravidel soutěže, může organizátor vyloučit účastníka v jakoukoli dobu konání soutěže i případně vítěze, poruši-li podmínky stanovené těmito podmínkami.
 2. Organizátor má právo sám nebo na popud účastníků vyloučit ze soutěže účastníky tím, že odstraní jeho komentář, pokud hrozí porušení autorských práv nebo pravidel Facebook.com nebo pohoršuje mravní výchovu, obsahuje vulgární znázornění nebo účastník využívá fiktivní profil.
 3. Účastník nese plnou odpovědnost za dodržování autorských práv třetích osob, majetkových nebo osobních. Účastník se zavazuje vrátit všechny náklady za porušení autorských práv, které měl organizátor se zveřejněním fotky, která tyto práva porušovala.

 

 • 5 Reklamace

 

 1. Všechny reklamace musí účastníci zaslat v písemné podobě na adresu organizátora s uvedením: Reklamace – soutěž 100 let = 100 %
 2. Reklamace musí obsahovat jméno a příjmení reklamující osoby, kontakt. Reklamace musí být vlastnoručně podepsaná, jinak je neplatná.
 3. Reklamace budou řešeny organizátorem s náležitou pečlivosti a přihlédnutí k daným podmínkám soutěže.
 4. Na vyřešení reklamace má organizátor 14  dnů ode dne jejího doručení. Informaci s výsledkem reklamace obdrží osoba, která reklamaci odeslala na uvedenou adresu do 10 dnů od data ukončení reklamačního řízení.

 

 • 6 Závěrečné ustanovení

 

 1. Organizátor nenese odpovědnost za technické problémy, které mohou mít vliv na účast v soutěži.
 2. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem upravující podmínky soutěže.
 3. Rozhodnutí organizátora o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.
 4. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30-ti dní od konce soutěže.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

 

Provozovatel webu INVESTINO s.r.o., jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu soubory cookies pro zlepšování prostředí webových stránek, pro analytické účely a pro cílenou reklamu. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Další informace