UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY: Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce a zařizování nového showroomu se Všem zákazníkům za komplikace velmi omlouváme a děkujeme za pochopení. Připravujeme pro Vás zcela nový krásný showroom pro pohodlný nákup, vyzvednutí objednávek, vyzkoušení zakoupených šatů nebo jejich okamžité upravení na míru Vašim potřebám. Věříme, že s výsledkem budete spokojeni. Vzhledem k aktuální rozsáhlé rekonstrukci, které se mírně protahuje, bude možné osobní vyzvednutí, vrácení nejdříve od 20. 8. 2023. Pro dotazy k Vašim objednávkám primárně využijte emailu info@mooda.cz nebo tel. 775 776 685, Vaše Mooda.cz

Reklamační formulář

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.mooda.cz

Společnost: WitLims s.r.o.

Se sídlem: Sokolovská 428/130, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ/DIČ: 02398648 / CZ02398648

Mail: info@mooda.cz

Tel: +420 775 776 685

 

Spotřebitel: 

Moje jméno a příjmení:        

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:             

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace

Vážení,

dne ……………… jsem ve Vašem obchodě www.mooda.cz vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady :

 

 

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

 • Výměnou zboží
 • Opravou zboží
 • Vrácením kupní ceny zboží

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

 1. Datum objednání ………./datum obdržení …………..
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky je možné vrátit na účet číslo:
 4. Jméno a příjmení spotřebitele:
 5. Adresa spotřebitele:
 6. Email:
 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

    V …………………..Dne ……………………………………….

                                            


______________________________________

              Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č.

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.