Reklamace zboží

Reklamace zboží

Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na dodaném zboží vady, má zákazník právo tyto vady reklamovat.

Související právní předpisy:

 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu podat reklamaci vad zboží písemně na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mail: info@mooda.cz  V písemně podané reklamaci by zákazník měl:

  • označit reklamované zboží,
  • označit vady nebo popsat jakým způsobem se projevují,
  • navrhnout způsob řešení reklamace (oprava zboží, výměna za nové zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy-vrácení finanční částky).

 

Pro urychlení vyřízení reklamace je vhodné k reklamovanému zboží přiložit:

  • dopis s popisem vad a návrh způsobu řešení reklamace,
  • doklad o koupi zboží (popř. záruční list) ,
  • kompletní originální balení vč. původního příslušenství.

 

Zákazník je povinen reklamované zboží doručit prodávajícímu osobně nebo obchodním balíkem na adresu provozovny prodávajícího.

Adresa pro vrácení zboží obchodním balíkem je WitLims s.r.o., Lucemburská 2016/30, 13000 Praha 3 - Vinohrady, osobně na adresu výdejního místa Lucemburská 2016/30, 13000 Praha 3 - Vinohrady.

Reklamované zboží je zákazník povinen zabalit či jinak opatřit pro přepravu tak, aby nemohlo dojít k jeho následnému poškození nebo jinému znehodnocení.

Prodávající není povinen převzít reklamované zboží, které mu bylo zasláno na dobírku.

 

VZOR REKLAMAČNÍHO FORMULÁŘE (klikni)